Vállalkozási feltételek - nagycsaba

Tartalomhoz ugrás

Vállalkozási feltételek

      

Készült a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján
Közúti járművezető „B”-kategóriás képzésre jelentkezők részére
Képző szerv megnevezése:            Nagy Csaba Attila egyéni vállalkozó
székhely:                                      Szolnok , Ponty u. 9.
telefonszám:                                 06/30-846-1671
email cím:                                    csabanagy1965@gmail.com
Url cím:                                        www.ncsaba.hu
cégforma:                                     egyéni vállalkozás
váll.nyilv.szám:                              17901680
adószám:                                       60057091-1-36
Iskolavezető:                                 Nagy Csaba Attila
OKÉV szám:                                  16-0172-04
iskolavezetői oklevél száma:                  E-088/1996
iskolavezető NKH azonosító száma: 3718
képzési engedély száma:                              269/1998
képzési engedély tartalma: engedélyezés elméleti (tantermi) és gyakorlati járművezetői-képzési tevékenység „B” kategóriában
ügyfélfogadás:                                Szolnok, Várkonyi tér 20.
ügyfélfogadási idő:                               Hétfő: 14.00-18.00
                        Szerda: 14.00-18.00
Képzés felügyeletét ellátó szerv:
J-N-Sz Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, 5000 Szolnok, Indóház út 8., tel.: 56/422-603
Tanfolyamra jelentkezés:
Előzetes bejelentkezés személyesen, telefonon vagy e-mailben, illetve a tanfolyamindító tájékoztatón személyesen. Jelentkezni lehet a szakoktatónál is, illetve ügyfélfogadási időben az autósiskola ügyfélfogadójában.

Tanfolyamra történő felvétel:
Beiskolázási feltételek:
-16,5 életév betöltése
-alapfokú, vagy magasabb iskolai végzettségről nyilatkozik és bemutatja   bizonyítványát
-egészségügyi alkalmasságról (legalább EÜ 1 csoport érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezik, amely vizsgálatot háziorvosánál vagy választott háziorvosánál végezhetnek el.)
-beiskolázáskor az adott járműkategóriából eltiltása nincs, vagy már letelt
-közlekedésbiztonsági alkalmasság
-meglévő vezetői engedély bemutatása

-Tanfolyamra történő adminisztráció:
-jelentkezési lap kitöltése, amelyet a képzőszerv az elektronikus ügyfélkapun keresztül regisztrál, majd kinyomtat, ezt Önnek ismét át kell olvasnia és hogyha a valóságnak a leírtak mindenben megfelelnek mindkét oldalt aláírásával hitelesítenie kell
-Képzési szerződés kitöltése, kettő példányban. Az egyik az Öné, a másik a képzőszervé.
-meglévő vezetői engedély másolata
A képzőszerv iskolavezetője a beírt adatok és a bemutatott dokumentumok alapján ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsájtás és járművezetésre jogosító okmány kiadása nem ütközik-e akadályokba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, akkor Önt a képzőszerv írásban tájékoztatja.
Tanfolyam tantárgyai, óraszámai, oktatási órák időtartama:
Elmélet:
Az elméleti tanfolyam tantárgyai:
– Közlekedési Ismeretek
– Járművezetés elmélete
– Szerkezeti és üzemeltetési Ismeretek
A tanfolyam elméleti tárgyainak kötelező óraszáma: 28
-Közlekedési alapismeretek 20 óra (20×45 perc)
-Járművezetés elmélete 6 óra (6×45 perc)
-Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra (2×45 perc)
                                                              
Gyakorlat:
A vezetési gyakorlat tantárgy részei:
- alapoktatás: a tanulók a jármű biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését, a jármű feletti uralmat sajátítják el.
- főoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok oktatására irányul.
A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg.
A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a közlekedési hatóság által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
-Vezetési gyakorlat-alapoktatás 9 óra (9×50 perc)
-Vezetési gyakorlat-főoktatás 20 óra (20×50 perc)
(14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés felosztásban)
-Vizsga óra 1 óra (1×50 perc)

Alapoktatás:   Városi vezetés:    Országúti vezetés:     Éjszakai vezetés:     Kötelező óraszám:    Kötelező menettávolság:

            
      9                     14                         4                            2                               29                         580km

A tanuló igény szerint (a sikeres forgalmi vizsga és a kellő magabiztosság elérése érdekében) pótórákat igényelhet, amelyet a szakoktatónál kell megtennie, a pótóra igénylése nem kötelező!
Felmentési lehetőség:
Felmentésre nincs lehetőség, az esetleges hiányzásokat pótolni kell, amit azonos kategóriájú tanfolyam, azonos témakörének hallgatásával lehet pótolni.
Mentesítési lehetőség:
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyinak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésben a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Vizsgára bocsátás feltételei:
Elmélet:
-a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
-17. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
-vizsgadíj befizetését igazolta
-egészségügyi alkalmasságit leadja
-beiskolázástól eltelt idő nem több, mint 9 hónap
Gyakorlat:
-elméleti tantárgyakból sikeres vizsgát tett
-sikeres KRESZ vizsgát követően nem telt el 2 év, ha eltelt a tanuló új tanfolyamra kötelezett
-a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
-17. életévét betöltötte
-vizsgadíj befizetését igazolta

Elméleti és gyakorlati vizsga megkezdhetőségének feltételei:

-személyi azonosságának igazolása, érvényes személyi igazolvány, vagy érvényes útlevél bemutatása,
 hogyha van járművezetői igazolványa azt is be kell mutatnia
-alapfokú vagy magasabb iskolai bizonyítvány bemutatása.

Bizonyítványok bemutatásának módjai:

Az elméleti vizsga előtt a vizsgabiztosnak.

Az iskolai végzettség igazolható:
• a)  személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
• b)  az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
• ba)  eredeti példányával,
• bb)  a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
• bc)  külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
• bd)  külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.
Oktatás helyszíne:
Elmélet:
5000. Szolnok, Várkonyi tér 20.

Gyakorlat:
5000. Szolnok
5310. Kisújszállás

Választható járművek:
volkswagen golf
volkswagen polo

Tandíj:
Elméleti képzés esetén
-Tantermi (kresz) elméleti tanfolyam 25.000.- Ft/fő
-A tanfolyami foglalkozásról való hiányzás pótlásának költsége 1.000.- Ft/óra
Kresz vizsgára felkészítő e-learning (vizsga gyakorló) tananyag:
-12 óra hozzáférés 30 napig: 5.000.- Ft
-24 óra hozzáférés 45 napig: 6.500.- Ft
E-learning (távoktatás) elmélet:
-75 óra KRESZ hozzáférés 180 napig 30.000.- Ft/fő
-75 óra KRESZ + elsősegély tanfolyam 180 napig :33.000.-Ft/fő
-póthozzáférés 10 óra hozzáférés 30 napig: 5000.- Ft
E-learning (távoktatás)
-elméleti képzés esetén iskolánk konzulens elméleti oktatót biztosít.
-Elsősegély – Életmentés vizsgafelkésztő tananyag
-24 óra hozzáférés 45 nap 6.000.-Ft /fő   pótóra : 5.000.-Ft/fő

Gyakorlati képzés
- Vezetési gyakorlat Szolnok térségében : 5000.-Ft/óra  Pótóra : 5000.-Ft/fő
- Kisújszállás térségében : 5000.-Ft/fő  Pótóra: 5000.-Ft/fő

Az első gyakorlati órától számítva 6 hónapot követően , amennyiben áremelés történik , az új  óra díj lép érvénybe.

Egy elméleti óra 45 perc, gyakorlati óra 50 perc

Vizsgadíjak:
-Elméleti vizsga 4.600.- Ft/vizsga
-Forgalmi vizsga : 11.000.-Ft/fő
Befizetés módja:
-Tandíjbefizetése számla ellenében az oktatónál.
- A vizsgadíjakat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály pénztárába kell befizetni.
5000 Szolnok, Indóház út 8., tel.: 56/422-603
-Az elsősegély-nyújtás ismeretek vizsgadíját a Vöröskeresztnek kell befizetni az általa kiadott postai számlabefizetési megbízáson.
További felmerülő költségek:
-Egészségügyi alkalmasságról orvosi, háziorvosi vélemény (kb 7.000 .-Ft)
-Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga 8.200.- Ft/vizsga
-Tankönyv :2600.-Ft/fő
-tesztkönyv :2900.-Ft/fő
-Vezetői engedély kiadása: első díjmentes, egyéb esetben 4.000.- Ft
Az elektronikus vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló igazolás bemutatása (Egészségügyi végzettséget igazoló kártya).
Nem szükséges ezen igazolás bemutatása, ha rendelkezik az alábbi végzettségekkel (Á31/1992. (XII.19.) NM rendelete alapján):
-orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,
-fogorvosi,
-gyógyszerészi,
-védőnői,
-mentőtiszti,
-gyógytornász,
-egészségügyi szakoktató,
-diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők,
-közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
-egészségügyi szakközépiskolát végzettek,
továbbá:
-minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után:
-bármely járműkategóriában vezetői engedélyt
-segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában járművezetői igazolványt
-1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” vagy „trolibusz” járműkategóriára vezetői-, járművezetői engedélyt szerzett.

Vizsgázó jogai
A képzésben résztvevő vállalja, hogy:
-ismerje a Képzőszerv vállalkozási feltételeit
-az írásbeli szerződést felbontsa és egy másik Képzőszervnél folytassa tanulmányait.
-Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz,
-gyakorlati képzés során Szakoktatót cseréljen
eldönteni a gyakorlati oktatás során , hogy másik tanuló (megfigyelőként)tartózkodhat -e az oktató járműben
-észrevétel , panasz esetén a az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulni
A Vizsgázó kötelezettsége:
– a tanfolyam foglalkozásain részt venni, hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolni
– minden megkezdett tanfolyamrész (elmélet, alapoktatás, forgalmi vezetés )első foglalkozása előtt a tanuló köteles az aktuális tandíjrészt befizetni,
– a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni,
– józan, kipihent  és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban megjelenni a foglalkozásokon,
– az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárműben tartózkodók -a rendkivüli eseményt kivéve-nem használhatnak mobiltelefont
– a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie
Képzőszerv jogai:
-A tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni.
-A tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni.
-A szerződésszegést (pl.: tandíjtartozás) polgári peres úton rendezni.
-A tandíj változtatás a tanfolyam ideje alatt, ami visszamenőleg nem érvényesíthető.
-Megtagadni a tanuló gyakorlati oktatását, ha a Tanuló vezetésre képtelen állapoban jelenik meg.
Képzőszerv kötelességei:
-A képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről.
-Jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okmány kiadása nem ütközik-e akadályba.
-A vállalkozási feltételek betartása és az írásos tájékoztató egy példányát a tanfolyamra jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadni.
-Kérelme esetén a tanuló áthelyező kiadása.
Engedélyező hatóság:
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága  Ellenőrzési Osztály
4400, Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Felügyeletet ellátó szervezet:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály,
5000 Szolnok, Indóház út 8.,
tel.: 56/422-603
Képzési igazolás kiadás
Amennyiben a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, az addigi teljesítéséről „Képzési igazolást” kap kettő példányban. Az igazolást kérelemre 3 munkanapon belül a Képző köteles kiadni. Kedvezményes tanfolyamon történő részvétel esetén, távozáskor a kedvezmény összegét kérjük visszafizetni.  A képzési igazolásokat átvételkor a tanulónak aláírásával hitelesíteni kell, illetve ha az átvételkor nincs 18 éves, a szülő és/vagy gondviselőnek is hitelesíteni kell.
-Esetleges szerződésbontás esetén a Tanulónak 20.000ft ügyviteli díjat kell megfizetni.

Nem magyar állampolgárokat érintő tudnivalók:
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők – amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő nyelvű vizsgaprogram – szóbeli elméleti vizsgát tehetnek. A tolmácsot a Közlekedési hatóság biztosítja, a vizsgázó költségére.
Vezetői engedélyt nem magyar állampolgár esetében csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, és az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
A tartózkodást igazoló adatokat a Közlekedési Igazgatási Hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából.

Járművezetői engedély kiállítása:

A járművezetői engedély kiállítása Okmányirodában történik. Amennyiben Ön az Egészségügyi végzettséget igazoló kártyáját a forgalmi vizsga előtt a vizsgabiztosnak bemutatta, az Útügyi Osztály 3 munkanapot követően a vizsgaigazolást az Okmányirodának elektronikusan átküldi. Ezt követően Ön az Okmányirodában csináltathatja meg a vezetői engedélyét.

Az Okmányirodába vigye magával:
-személyi igazolványát, útlevelét, lakcímbejelentő kártyáját
-vezetői engedélyét, ha van
--háziorvosi alkalmassági igazolás eredeti példányát.
Ön igazolást kap, hogy folyamatban van a vezetői engedély kiállítása, ezzel még nem vezethet járművet, csak hogyha megkapta a plasztik kártya alapú vezetői engedélyét. Hogyha ez az első vezetői engedélye 2 évig kezdő vezetőnek minősül, nem vontathat pótkocsit, ameddig nem töltötte be 18. életévét csak Magyarországon közlekedhet.

TANULÓVEZETŐK TÁMOGATÁSA
A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról  Az előző naptári évben (2017.12.19., K.; MK. 216. szám) megjelent az 1973/2017. (XII.19.) Korm. határozat A fiatalok közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatásról. Abban az emberi erőforrások minisztere és a nemzeti fejlesztési miniszter szerepeltek, mint a jogszabálytervezet előkészítéséért felelős személyek. E határozatában a Kormány „egyetért azzal, hogy a fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatás adómentes bevételnek, valamint a támogatás nyújtására vonatkozó hatósági eljárás illetékmentesnek minősüljön."  2018. március 23-án, pénteken a Magyar Közlöny 42. számában meg is jelent az 55/2018. (III.23.) Korm. rendelet a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról.  
Hatályba lépése:
2018. július 1.  Jogosultság: „A  támogatást az  a  magyar állampolgár vagy a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39.  § (1)  bekezdés a) és c)–h)  pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az  e  rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.”
Összege:
„A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.”
Ügymenete:
1. „A  támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A  kérelmet a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a  „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.”
2. A MÁK a honlapján közzéteszi az elektronikus űrlapot és formanyomtatványt.
3. A kérelmező hitelt érdemlően igazolja a megfizetett díjakat.
4. „A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.”
5. „A  támogatást a  NYUFIG a  megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a  kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.”

Az eljárás költségmentes, határideje 30 nap.


Jogorvoslatért fordulhat:
Elsősorban az Iskolavezetőhöz. Amennyiben az nem intézkedik megnyugtatóan:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 5000 Szolnok, Indóház út 8.,
tel.: 56/422-603

Szolnok, 2020. július 12.
 Nagy Csaba Attila
    Iskolavezető
 

Vissza a tartalomhoz