Vállalkozási feltételek - nagycsaba

Tartalomhoz ugrás

Vállalkozási feltételek

                                                      Vállalkozási feltételek
 
Készült a 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet alapján
 
Közúti járművezető „B”-kategóriás képzésre jelentkezők részére
 
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/004945
 
Képző szerv megnevezése:                        Nagy Csaba Attila egyéni vállalkozó
 
székhely:                                                    Szolnok, Ponty utca 9.
 
telefonszám:                                              06/30-846-1671,06/30-846-1672
 
email cím:                                                 csabanagy1965@gmail.com
 
Url cím:                                                     www.ncsaba.hu
 
cégforma:                                                 egyéni vállalkozás
 
nyilv.szám:                                                17901680
 
adószám:                                                   60057091-2-36
 
Iskolavezető:                                              Nagy Csaba Attila
 
OKÉV szám:                                              16-0172-04
 
iskolavezetői oklevél száma:                       E-088/1996
 
iskolavezető NKH azonosító száma:           3718
 
képzési engedély száma:                              269/1998
 
képzési engedély tartalma: engedélyezés elméleti (tantermi) és gyakorlati járművezetői-képzési tevékenység „B” kategóriában
 
ügyfélfogadás:                                Szolnok, Várkonyi tér 20.
 
ügyfélfogadási idő:                         Hétfő: 14.00-18.00. Szerda: 14.00-18.00
 
Képzés felügyeletét ellátó szerv:
 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 5000 Szolnok, Indóház út 8., tel.: 56/422-603
 
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/004945
 
Egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető hatóság:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 
 
Tanfolyamra jelentkezés:
 
Előzetes bejelentkezés személyesen, telefonon vagy e-mailben, illetve a tanfolyamindító tájékoztatón személyesen. Jelentkezni lehet a szakoktatónál is, illetve ügyfélfogadási időben az autósiskola ügyfélfogadójában.
 
Tanfolyamra történő felvétel:
 
Beiskolázási feltételek:
 
-16,5 életév betöltése
 
-alapfokú, vagy magasabb iskolai végzettségről nyilatkozik és bemutatja   bizonyítványát
 
-egészségügyi alkalmasságról (legalább EÜ 1 csoport érvényes orvosi alkalmassági minősítéssel rendelkezik, amely vizsgálatot háziorvosánál vagy választott háziorvosánál végezhetnek el.)
 
-beiskolázáskor az adott járműkategóriából eltiltása nincs, vagy már letelt
 
-közlekedésbiztonsági alkalmasság
 
-meglévő vezetői engedély bemutatása
 
-Tanfolyamra történő adminisztráció:
 
-jelentkezési lap kitöltése, amelyet a képzőszerv az elektronikus ügyfélkapun keresztül regisztrál, majd kinyomtat, ezt Önnek ismét át kell olvasnia és hogyha a valóságnak a leírtak mindenben megfelelnek mindkét oldalt aláírásával hitelesítenie kell
 
-Felnőttképzési szerződés kitöltése, kettő példányban az egyik az Öné, a másik a képzőszervé
 
-FAR nyilatkozat kitöltése
 
-meglévő vezetői engedély másolata
 
A képzőszerv iskolavezetője a beírt adatok és a bemutatott dokumentumok alapján ellenőrzi, hogy Ön megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsájtás és járművezetésre jogosító okmány kiadása nem ütközik-e akadályokba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, akkor Önt a képzőszerv írásban tájékoztatja.
 
Tanfolyam tantárgyai, óraszámai, oktatási órák időtartama:
 
Elmélet:
 
Az elméleti tanfolyam tantárgyai:
 
      Közlekedési Ismeretek
 
      Járművezetés elmélete
 
      Szerkezeti és üzemeltetési Ismeretek
 
 
A tanfolyam elméleti tárgyainak kötelező óraszáma: 28
 
-Közlekedési alapismeretek 20 óra (20×45 perc)
 
-Járművezetés elmélete 6 óra (6×45 perc)
 
-Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 2 óra (2×45 perc)
 
Gyakorlat:
 
A vezetési gyakorlat tantárgy részei:
 
- alapoktatás: a tanulók a jármű biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését, a jármű feletti uralmat sajátítják el.
- főoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok oktatására irányul.
 
A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási része sikeres elméleti vizsga után kezdhető meg.
A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni. A gyakorlásra a közlekedési hatóság által hitelesített, a tanuló nevére a képző szerv által kiállított vezetési karton jogosít. A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.
 
-Vezetési gyakorlat-alapoktatás 9 óra (9×50 perc)
 
-Vezetési gyakorlat-főoktatás 20 óra (20×50 perc)
 
(14 óra városi vezetés, 4 óra országúti vezetés, 2 óra éjszakai vezetés felosztásban)
 
-Vizsga óra 1 óra (1×50 perc)
 
 A tanfolyam gyakorlati tárgyainak kötelező óraszámai:
______________________________________________________________________________________
Alapoktatás: Városi vezetés: Országúti vezetés: Éjszakai   vezetés: Kötelező   óraszám: Kötelező   menettávolság:
______________________________________________________________________________________
         9                       14                             4                                2                                29                            580km
______________________________________________________________________________________
       
 
 
A tanuló igény szerint (a sikeres forgalmi vizsga és a kellő magabiztosság elérése érdekében) pótórákat igényelhet, amelyet a szakoktatónál kell megtennie, a pótóra igénylése nem kötelező!
 
Felmentési lehetőség:
 
Felmentésre nincs lehetőség, az esetleges hiányzásokat pótolni kell,(tantermi elméleti tanfolyamról 10% hiányzás megengedett) amit azonos kategóriájú tanfolyam, azonos témakörének hallgatásával lehet pótolni.
 
Mentesítési lehetőség:
 
A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyinak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésre – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésben a képzőszerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.
 
Vizsgára bocsátás feltételei:
 
Elmélet:
 
-a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 
-17. életév vagy legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 
-vizsgadíj befizetését igazolta
 
-egészségügyi alkalmasságit leadja
 
-beiskolázástól eltelt idő nem több, mint 9 hónap
 
Gyakorlat:
 
-elméleti tantárgyakból sikeres vizsgát tett
 
-sikeres KRESZ vizsgát követően nem telt el 2 év, ha eltelt a tanuló új tanfolyamra kötelezett
 
-a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte
 
-17. életévét betöltötte
 
-vizsgadíj befizetését igazolta
 
Elméleti és gyakorlati vizsga megkezdhetőségének feltételei:
 
-személyi azonosságának igazolása, érvényes személyi igazolvány, vagy érvényes útlevél bemutatása, hogyha van járművezetői igazolványa azt is be kell mutatnia
 
-alapfokú vagy magasabb iskolai bizonyítvány bemutatása,
 
Bizonyítványok bemutatásának módjai:
 
Az elméleti vizsga megkezdése előtt a vizsgabiztosnak.
 
Az iskolai végzettség igazolható:
 
                a)   személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
 
                b)   az iskolai végzettség igazolására szóló okmány
 
                ba)   eredeti példányával,
 
                bb)   a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
 
                bc)   külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
 
                bd)   külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.               
 
 
Oktatás helyszíne:
 
Elmélet:
 
5000. Szolnok, Várkonyi tér 20
 
Gyakorlat:
 
5000. Szolnok,5310. Kisújszállás
 
Választható járművek:
 
volkswagen golf,Ford fiesta, Skoda Fabia
 
Tandíj:
 
Elméleti képzés esetén
 
-Tantermi (kresz) elméleti tanfolyam 25.000.- Ft/fő
 
-A tanfolyami foglalkozásról való hiányzás pótlásának költsége 1.000.- Ft/óra
 
Kresz vizsgára felkészítő e-learning (vizsga gyakorló) tananyag:
 
-12 óra hozzáférés 30 napig: 10000.- Ft
 
-24 óra hozzáférés 45 napig:10000.- Ft
 
E-learning (távoktatás) elmélet:
 
-75 óra hozzáférés 180 napig 25.000.- Ft/fő
 
-75 óra kresz+ elsősegély tanfolyam 180 napig :30.000.-Ft/fő
 
-póthozzáférés 10 óra hozzáférés 30 napig: 10.000.- Ft
 
E-learning (távoktatás) Elsősegély – Életmentés vizsgafelkésztő tananyag
 
-24 óra hozzáférés 45 nap 6.000.-Ft /fő   pótóra : 10.000.-Ft/fő
 
E-learning (távoktatás) elméleti képzés esetén iskolánk konzulens elméleti oktatót biztosít.
 
Gyakorlati képzés
 
-Vezetési gyakorlat Szolnok  térségében: 7000.- Ft/óra,  -pótóra: 7000.- FT  Kisújszállás térségében: 7.000.-Ft/óra -pótóra: 7.000.-Ft/óra
 
Az első gyakorlati órától számítva 3 hónapot követően , amennyiben áremelés történik, az új óradíj lép érvénybe.
 
Egy elméleti óra 45 perc, gyakorlati óra 50 perc
 
Vizsgadíjak:
 
-Elméleti vizsga 4.600.- Ft/vizsga -Forgalmi vizsga : 11.000.-Ft/fő
 
Befizetés módja:
 
-Tandíjbefizetése számla ellenében az oktatónál./ átutalással. A vizsgadíjakat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 5000 Szolnok, Indóház út 8. tel.: 56/422-603 pénztárába kell
 
befizetni.
 
-Az elsősegély-nyújtás ismeretek vizsgadíját a Vöröskeresztnek kell befizetni az általa kiadott postai számlabefizetési megbízáson.
 
További felmerülő költségek:
 
-Egészségügyi alkalmasságról orvosi, háziorvosi vélemény (kb 7200 .-Ft)
 
-Elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga 12.100.- Ft/vizsga
 
-Tankönyv :2600.-Ft/fő
 
-tesztkönyv :2900.-Ft/fő
 
-Vezetői engedély kiadása: első díjmentes, egyéb esetben 4.000.- Ft
 
Az elektronikus vizsgaigazolás kiadásához szükséges az elsősegélynyújtásból előírt ismeretekről szóló igazolás bemutatása (Egészségügyi végzettséget igazoló kártya).
 
Nem szükséges ezen igazolás bemutatása, ha rendelkezik az alábbi végzettségekkel (Á31/1992. (XII.19.) NM rendelete alapján):
 
-orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,-fogorvosi,-gyógyszerészi,-védőnői,-mentőtiszti,-gyógytornász,
 
-diplomás ápolói oklevéllel rendelkezők,-közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek,
 
-egészségügyi szakközépiskolát végzettek,
 
továbbá:
 
-minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1-je után:
 
-bármely járműkategóriában vezetői engedélyt
 
-segédmotoros kerékpár, lassú jármű kategóriában járművezetői igazolványt
 
-1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” vagy „trolibusz” járműkategóriára vezetői-, járművezetői engedélyt szerzett.
 
Vizsgázó jogai
 
A képzésben résztvevő vállalja, hogy:
 
-ismerje a Képzőszerv vállalkozási feltételeit
 
-a képzési  szerződést felbontsa és egy másik Képzőszervnél folytassa tanulmányait.
 
-Szakoktatót és járművet válasszon a gyakorlati oktatáshoz,
 
-gyakorlati képzés során Szakoktatót cseréljen
 
eldönteni a gyakorlati oktatás során , hogy másik tanuló (megfigyelőként)tartózkodhat -e az oktató járműben
 
-észrevétel , panasz esetén a az iskolavezetőhöz ennek eredménytelensége esetén a képzés felügyeletét ellátó szervhez fordulni
 
 
 
A Vizsgázó kötelezettsége:
 
      a tanfolyam foglalkozásain részt venni, hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolni
 
      minden megkezdett tanfolyamrész (elmélet, alapoktatás, forgalmi vezetés )első
 
foglalkozása előtt a tanuló köteles az aktuális tandíjrészt befizetni,
 
      a tanfolyamra jelentkezéskor a beiskolázáshoz szükséges okmányokat, dokumentumokat bemutatni,
 
      józan, kipihent  és a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban megjelenni a foglalkozásokon,
 
      az oktatás és vizsgáztatás során az oktatójárműben tartózkodók -a rendkivüli eseményt kivéve-nem használhatnak mobiltelefont
 
      a vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan meg kell jelennie
 
     A hiányzást orvosi, vagy hatóság által kiadott igazolással indokolja,      amennyiben 24 órán belül kerül lemondásra vagy nem jelenik meg a Tanuló, az az óra, órák beirásra kerülnek(kivéve ha orvosi vagy hatósági igazolással tudja magát indokolni miért volt távol)
 
Képzőszerv jogai:
 
-A tanfolyamra jelentkező tanuló felvételét megtagadni.
 
-A tanfolyam órarendjét a tanfolyam ideje alatt megváltoztatni.
 
-A szerződésszegést (pl.: tandíjtartozás) polgári peres úton rendezni.
 
-A tandíj változtatás a tanfolyam ideje alatt, ami visszamenőleg nem érvényesíthető.
 
-Megtagadni a tanuló gyakorlati oktatását, ha a Tanuló vezetésre képtelen állapoban jelenik meg.
 
-24 órán belüli tanóra lemondása, illetve lemondás nélkül meg nem jelenés az előre megegyezett és dokumentált óraszámra vonatkozó óradíj megfizettetése
 
Képzőszerv kötelességei:
 
-A képzésre jelentkezőt köteles tájékoztatni a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről.
 
-Jelentkezés alkalmával ellenőrizni, hogy a képzésre jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek a vizsgára bocsátás és a járművezetésre jogosító okmány kiadása nem ütközik-e akadályba.
 
-A vállalkozási feltételek betartása és az írásbeli tájékoztató egy példányát a tanfolyamra jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadni.
 
-Kérelmek esetén a tanuló áthelyező kiadása.
 
Engedélyező hatóság:
 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága  Ellenőrzési Osztály
 
4400, Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
 
Felügyeletet ellátó szervezet
 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 5000 Szolnok, Indóház út 8., tel.: 56/422-603
 
Képzési igazolás kiadás
 
Amennyiben a tanuló a képzést másik képzőszervnél kívánja folytatni, az addigi teljesítéséről „Képzési igazolást” kap kettő példányban. Az igazolást kérelemre 3 munkanapon belül a Képző köteles kiadni. Kedvezményes tanfolyamon történő részvétel esetén, távozáskor a kedvezmény összegét kérjük visszafizetni.  A képzési igazolásokat átvételkor a tanulónak aláírásával hitelesíteni kell, illetve ha az átvételkor nincs 18 éves, a szülő és/vagy gondviselőnek is hitelesíteni kell.
 
-Esetleges szerződésbontás esetén a Tanulónak 20.000ft ügyviteli díjat kell megfizetni.
 
Nem magyar állampolgárokat érintő tudnivalók:
 
A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők – amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő nyelvű vizsgaprogram – szóbeli elméleti vizsgát tehetnek. A tolmácsot a Közlekedési hatóság biztosítja, a vizsgázó költségére.
 
Vezetői engedélyt nem magyar állampolgár esetében csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, és az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
 
A tartózkodást igazoló adatokat a Közlekedési Igazgatási Hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából.
 
Járművezetői engedély kiállítása:
 
A járművezetői engedély kiállítása Okmányirodában történik. Amennyiben Ön az Egészségügyi végzettséget igazoló kártyáját a forgalmi vizsga előtt a vizsgabiztosnak bemutatta, az Útügyi Osztály 3 munkanapot követően a vizsgaigazolást az Okmányirodának elektronikusan átküldi. Ezt követően Ön az Okmányirodában csináltathatja meg a vezetői engedélyét
 
Az Okmányirodába vigye magával:
 
-személyi igazolványát, útlevelét, lakcímbejelentő kártyáját
 
-vezetői engedélyét, ha van
 
--háziorvosi alkalmassági igazolás eredeti példányát
 
-Elsősegély-végzettséget igazoló kártyát
 
Ön igazolást kap, hogy folyamatban van a vezetői engedély kiállítása, ezzel még nem vezethet járművet, csak hogyha megkapta a plasztik kártya alapú vezetői engedélyét. Hogyha ez az első vezetői engedélye 2 évig kezdő vezetőnek minősül, nem vontathat pótkocsit, ameddig nem töltötte be 18. életévét csak Magyarországon közlekedhet.
 
Az KÉPZÉSI (írásbeli) tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra jelentkezéssel egyidejüleg a jelentkezőnek átadja , és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti,(vállalkozási feltételek egy példányát is), valamint az írásbeli tájékoztatóban, vállalkozási feltételekben  megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.
 
A képző szervet népszerüsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásbeli tájékoztató , vállalkozási feltételek adataiban eltérés nem mutatkozhat.
 
Írásbeli szerződéskötés külön feltétele
 
A tanuló hozzájárul a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez. A hatályos adatvédelmi szabályokról tájékoztatást kapott és tudomásul veszi azt.
 
A szerződés aláírásával a képző szerv vállalja a mellékelt „Írásos tájékoztató”-ban foglaltak betartását, illetve a tanuló aláírásával tudomásul veszi e két okmányban foglaltakat.
 
A képző szerv tevékenységét jellemző mutatók:
 
2021. 4.negyedév_
 
Kategória: B
 
VSM %  :  - Elmélet:     84,62%
                 -Forgalom :  60.98 %
ÁKÓ : 159,31 %
KK (Ft):  233.000.-Ft
 
TANULÓVEZETŐK TÁMOGATÁSA
 
     A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról
 
2018. március 23-án, pénteken a Magyar Közlöny 42. számában meg is jelent az 55/2018. (III.23.) Korm. rendelet a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról.
 
Hatályba lépése: 2018. július 1.
 
Összege: „A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.”
 
A sikeres KRESZ-vizsga időpontjában 20 év alattiak és GYED-en, GYES-en lévők 25.000 Ft állami támogatást kaphatnak.
 
 
Jogorvoslatért fordulhat:
 
Elsősorban az Iskolavezetőhöz. Amennyiben az nem intézkedik megnyugtatóan KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály, 5000 Szolnok, Indóház út 8., tel.: 06-56/422-503

Szolnok, 2022.04.15...
 
                                                                       Nagy Csaba Attila
 
                                                                           Iskolavezető
 
 
 
 
Vissza a tartalomhoz